Beschermjassen en Liminele Ruimte

Wat zijn Beschermjassen?

Beschermjassen is een concept ontwikkeld door Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan dat verwant is aan het idee van „enveloppement” in de Franse transculturele psychiatrie (o.a. Marie Rose Moro). Beschermjassen betekent inbedden in de cultuur en in de groep. Beschermjassen verbinden je met de personen die belangrijk voor je zijn, met je uitgebreide familie en vrienden, zelfs al zijn ze ver weg, en met je geschiedenis en cultuur. Ze zijn de veilige omhullingen die je door een lastige periode helpen. In de wijsheid van generaties kun je vinden wat je in het hier en nu kan helpen, in de liminele fase, met wat jou op dit moment bezighoudt. Je kunt jezelf de vraag stellen: Wat heb ik nodig van mijn oude context om te kunnen aarden in de nieuwe context? Dat kunnen bepaalde personen zijn, maar ook rituelen, geuren, een bepaalde smaak, muziek, beelden, herinneringen, voorwerpen, andere zintuigelijke indrukken, een activiteit… Wat of wie het ook zijn, ze kunnen je helpen te aarden in deze kwetsbare tussenfase, die vaak gekenmerkt is door een diep gevoel van eenzaamheid, en ze kunnen je de moed geven om een stap in richting toekomst te zetten.

Bijvoorbeeld: in moeilijke momenten helpt het mij om me in de natuur te bewegen, te wandelen, en om met mijn familie via video-call te spreken. Dat geeft mij terug energie en brengt me weer in verbinding met mezelf. De foto´s op deze website herinneren me allen aan bijzondere momenten en personen in mijn leven. Het gevoel dat ze oproepen kan zich als een warme mantel om me heen leggen wanneer ik verdrietig ben, bezorgd, angstig, . . . Wat helpt jou wanneer je het lastig hebt?

 

Wat is de Liminele Ruimte?

 

Wanneer je op zoek bent naar begeleiding door coaching of bemiddeling is het redelijk waarschijnlijk dat je in een liminele fase zit. De term liminele ruimte heeft te maken met het antropologische concept Rites de passage. Hiernaar voltrekken zich veranderingen altijd in drie fases. Eerst is er het afscheid nemen en rouw om het verlies. Dan komt de liminele fase, een verwarrende periode waar niets is zoals het was. Het woord “limineel” komt van het Latijnse “limen”, wat drempel betekent. Een liminele ruimte is de tijd tussen “wat was” en het “volgende”, het “betwixt and between” (Victor Turner). Het is een ruimte van transitie, van onzekerheid, van niet weten wat de toekomst brengt. Van besef van verlies en van kwetsbaarheid. Het is een fase waarin verliezen uit het verleden samen gevoeld kunnen worden met het verlies uit het heden. Dit gelaagde verlies kan de pijn nog versterken. Op zoek te gaan naar iets vertrouwds (beschermjas) uit het verleden, kan helpen dat je je beter voelt, meer gegrond. De liminele ruimte is ook waarin alle transformatie gebeurt. Waar, wanneer je je meer verankerd voelt met behulp van je beschermjassen, creativiteit kan bloeien en nieuwe dingen vorm kunnen krijgen. Tenslotte, in de derde fase, is er re-integratie, opnieuw hechten, aanpassing aan de nieuwe situatie.

In coaching en bemiddeling zijn we samen in een liminele ruimte, op zoek naar wat jou kan helpen en naar waar je naar toe wilt gaan. Het is een ruimte van aanwezig zijn in het hier en nu en van naar elkaar luisteren.

 

https://youtu.be/-KEZ6nWw2_8 (Danielle Braun over de liminele ruimte)