Familiale Bemiddeling

Ruimte voor een respectvolle dialoog

Wat is Bemiddeling

Bemiddeling creëert een ruimte voor een respectvolle dialoog. Er ontstaat een proces van naar elkaar luisteren op een manier die helpt om elkaar beter te begrijpen. Daardoor wordt het mogelijk om samen naar oplossingen te zoeken. Als bemiddelaar structureer ik het gesprek, maar jullie zijn degenen die de beslissingen nemen en samen naar uitkomsten zoeken. In de bemiddeling wordt gekeken naar datgene wat verbindt.

De onderlinge verschillen moeten niet meer worden overwonnen – ze mogen naast elkaar blijven bestaan en kunnen zelfs weer als verrijkend worden ervaren. Bemiddeling leidt vaak tot duurzamere oplossingen, omdat ze door jullie zelf zijn uitgewerkt en door alle betrokkenen worden gedragen.

Wat doe ik?

Ik nodig jullie uit in een ruimte waar alles mogelijk is. Perspectieven worden naast elkaar gelegd en nieuwe perspectieven worden onderzocht. Samen kijken we naar de behoeften en belangen van alle betrokkenen, inclusief van kinderen en grootouders, en help ik jullie om erover te waken dat deze in de uiteindelijke oplossingen hun weerklank vinden. Ik werk met een palet aan communicatiemodellen die de manier van interactie kunnen helpen veranderen. Ik kan ook helpen onderzoeken hoe het komt dat je in conflict een bepaalde positie inneemt en om meer inzicht te krijgen in thema´s die herhaald terugkeren.

Hiervoor werk ik onder andere met familietekeningen over meerdere generaties (genogrammen), levenslijnen, familieverhalen, embodiment coaching technieken. Dit kan helpen om meer inzicht te krijgen, wat op zijn beurt weer kan helpen bij de verandering van jullie/jouw verhaal. Het proces gaat zo ver en zo diep als jullie zelf beslissen. Ik kijk steeds naar wat er nodig is voor jullie zelf en voor jullie relatie.

Mediation Brussels

Ik tracht om meerzijdig partijdig te zijn. Hiervoor probeer ik om mezelf afwisselend in de positie van alle betrokkenen te verplaatsen, inclusieve van degenen die bij de coaching zelf niet aanwezig zijn, zoals kinderen en familie en vrienden vanuit jullie ruimere context.

Mediation Brussels

Wat doe ik?

Ik nodig jullie uit in een ruimte waar alles mogelijk is. Perspectieven worden naast elkaar gelegd en nieuwe perspectieven worden onderzocht. Samen kijken we naar de behoeften en belangen van alle betrokkenen, inclusief van kinderen en grootouders, en help ik jullie om erover te waken dat deze in de uiteindelijke oplossingen hun weerklank vinden.

Ik werk met een palet aan communicatiemodellen die de manier van interactie kunnen helpen veranderen. Ik kan ook helpen onderzoeken hoe het komt dat je in conflict een bepaalde positie inneemt en om meer inzicht te krijgen in thema´s die herhaald terugkeren.

Hiervoor werk ik onder andere met familietekeningen over meerdere generaties (genogrammen), levenslijnen, familieverhalen, embodiment coaching technieken. Dit kan helpen om meer inzicht te krijgen, wat op zijn beurt weer kan helpen bij de verandering van jullie/jouw verhaal. Het proces gaat zo ver en zo diep als jullie zelf beslissen. Ik kijk steeds naar wat er nodig is voor jullie zelf en voor jullie relatie.

Ik tracht om meerzijdig partijdig te zijn. Hiervoor probeer ik om mezelf afwisselend in de positie van alle betrokkenen te verplaatsen, inclusieve van degenen die bij de coaching zelf niet aanwezig zijn, zoals kinderen en familie en vrienden vanuit jullie ruimere context.

Als bemiddelaar geef ik informatie, maar stel zelf geen oplossingen voor. In het geval dat ik de gewenste informatie niet zelf kan geven, probeer ik iemand te vinden die dat wel kan. Ik coöpereer met therapeuten, advocaten, notarissen, collega-bemiddelaars, fiscalisten, en anderen.

Ik stel zelf geen ouderschaps- of scheidingsovereenkomsten meer op, maar ik kan je doorsturen naar erkende familiale bemiddelaars die dat wel doen.

Coaching & Bemiddeling samen

Wanneer je bij iemand anders in bemiddeling bent/gaat voor scheiding, kijk ook eens naar mijn coaching aanbod. Het idee van deze begeleidende coaching is om je te ondersteunen in het activeren van je beschermjassen, opdat je jezelf meer verankerd kunt voelen tijdens deze transitie. Om de toekomst tegemoet te kunnen zien en iets nieuws te creëren, kan het belangrijk zijn om eerst naar het verleden te kijken, om ruimte te maken voor rouw, en om te onderzoeken wat en wie je in vroegere momenten wanneer je het moeilijk had heeft geholpen. Daarnaast kunnen we centring methodes exploreren die voor jou werken en je helpen met stress om te gaan.

If you want to solve a problem, you cannot solve it
if you continue to think the same way you were thinking when you created it.

Albert Einstein