Coachen naar Verandering

Begeleiden in transitie

Wat is coaching

Als coach begeleid ik je bij de verandering waar jij naar verlangt of waarin je zit, vrijwillig of anders. Samen betreden wij een ruimte waar alles mogelijk is en waar verschillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan. Uitgaand van waar je bent in het hier en nu exploreren we waar je naar toe wilt gaan, wat je verlangens zijn en wat je van het verleden nodig hebt om je te ondersteunen. Ik probeer je te helpen om op zoek te gaan naar je beschermjassen en deze te activeren door samen te onderzoeken wat jou in het verleden in moeilijke situaties geholpen heeft. Je beschermjassen kunnen je helpen om je te verankeren tijdens een periode van kwetsbaarheid en ze kunnen je (terug) inbedden in je uitgebreide familie. We blijven in de transitionele ruimte zolang als het nodig is, om het verleden vaarwel te zeggen en iets nieuws te creëren. Dit is ook een kans voor groei en persoonlijke ontwikkeling, omdat waar niets vaststaat alles mogelijk is.

Wat doe ik?

 

Ik nodig je uit in deze ruimte, ik nodig je uit om te exploreren.

Terwijl we kijken naar wat je in het hier en nu kan helpen, onderzoeken we wat je nodig hebt om afscheid te nemen van het verleden en wat je daarvan mee wilt nemen naar de toekomst.

We exploreren jouw familiewijsheid en hoe deze je kan helpen in de huidige situatie. Hiervoor werk ik onder andere met familietekeningen (genogrammen) die minstens drie generaties in beeld brengen, en levenslijnen. Dit kan je helpen om meer inzicht te krijgen in waarom je de dingen doet zoals je ze doet en in hoe het komt dat je je in verschillende contexten op een bepaalde manier positioneert. Inzicht maakt verandering mogelijk. Het proces gaat zo ver en zo diep als je zelf beslist.

Ik nodig je uit om met het lichaam te werken om inzicht te krijgen in patronen – patronen van stress, van hoe je in de relatie staat, van oude overtuigingen, van overlevingsmechanismen, … en hoe dit allemaal speelt in het hier en nu. Je hiervan bewust te worden, geeft je de kans om iets anders te doen – en weer het lichaam erbij te betrekken om duurzame verandering te ondersteunen. Op zijn minst leer je manieren om je zenuwen te kalmeren.

Zia Sign

Het Zia Symbol, Mijn inspiratie om je te begeleiden bij verandering. Om meer te ervaren over de betekenis, klik hier.

Als coach en bemiddelaar kan ik aanbieden om samen te kijken naar patronen in de communicatie en in de dynamiek van een relatie, wanneer je op dat gebied graag iets wilt veranderen en bemiddeling geen optie is.

Ik tracht om meerzijdig partijdig te zijn, dat wil zeggen ik probeer om mezelf afwisselend in de positie van alle betrokkenen te verplaatsen, inclusief van degenen die bij de coaching zelf niet aanwezig zijn. Dit kan andere perspectieven toevoegen aan het verhaal.

Zou je graag willen dat bepaalde familieleden en/of vrienden deelnemen aan de coaching, dan kan dat.

If you change the way you look at things, 
the things you look at change.

Wayne Dyer